Top 29+ Folk Dances of India State wise Pdf for SSC, UPSC, PSC, Bank - 1

Jharkhand :

Chhau, Sarahul, Jat-Jatin, Karma, Danga, Bidesia, Sohrai

  Uttaranchal :

Gadhwali, Kumayuni, Kajari, Jhora, Raslila, Chappeli

  Andhra Pradesh :

Kuchipudi (Classical),  Ghantamardala, Ottam Thedal, Mohiniattam, Kummi, Siddhi Madhuri, Chhadi

  Chhattisgarh :

Goudi, Karma, Jhumar, Dagla, Pali, Tapali, Navrani, Diwari, Mundari

  Arunachal Pradesh:

Mask dance, War dance etc.

  Himachal Pradesh :

Jhora, Jhali, Chharhi Dharman, Chhapeli, Mahasu, Nati, Dangi, Chamba, Thali, Jhainta, Daf, Stick dance etc.

  Tamil Nadu :

Bharatnatyam, Kumi, Kolattam, Kavadi

  Uttar Pradesh :

Nautanki, Raslila, Kajri, Jhora, Chappeli, Jaita.

  Bihar :

Jata-Jatin, Bakho-Bakhain, Panwariya, Sama-Chakwa, Bidesia, Jatra etc. Haryana :

Jhumar, Phag Dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khor, Gagor etc.

  Mizoram :

Khanatm, Pakhupila, Cherokan etc.

  Jammu and Kashmir :

Rauf, Hikat, Mandjas, Kud Dandi Nach, Damali.

  Goa :

Mandi, Jhagor, Khol, Dakni etc.

  Assam :

Bihu, Bichhua, Natpuja, Maharas, Kaligopal, Bagurumba, Naga dance, Khel Gopal Tabal Chongli, Canoe, Jhumura Hobjanai etc.

  West Bengal :

Kathi, Gambhira, Dhali, Jatra, Baul, Marasia, Mahal, Keertan, etc.

  Kerala:

Kathakali (Classical), Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat etc.

  Nagaland:

Chong, Khaiva, Lim, Nuralim etc.

  Odisha :

Odissi (Classical), Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat etc.

  Maharashtra :

Lavani, Nakata, Koli, Lezim, Gafa, Dahikala Dasavtar, or Bohada, Tamasha, Mauni, Powara, Gouricha etc.

  Rajasthan :

Ghumar, Chakri, Ganagor, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini, Ghapal, Panihari, Ginad etc.

  Punjab :

Bhangra, Giddha, Daff, Dhaman etc.

  Gujarat :

Garba, Dandiya Ras, Tippani Juriun, Bhavati etc.

  Karnataka :

Yakshagan, Huttari, Suggi, Kunitha, Karga, Lambi etc.

Related Questions